קסת דיו שולחנית עתיקה, צרפת המאה ה-19, מעוטרת בסגנון ההחייאה הפרעונית