מעריך מומחה להערכה מקצועית של תכשיטים עתיקים


 
 
 
 
יריב אגוזי הנו מעריך מומחה להערכה מקצועית של תכשיטים עתיקים. בפוסט זה אציג דוגמאות לחלק מהתכשיטים העתיקים שהובאו אלי לאחרונה, להערכה ולמכירה בגלריה אגוזי.