המכירה הקרובה


יש לכם זהב למכירה? בגלריה אגוזי תל אביב נערכת בכל שבוע מכירה פומבית גדולה של תכשיטי זהב, שעוני יד וכיס, מטבעות ומדליות מזהב ועוד. 03-5277282 (שלוחה 1)
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
מכירה פומבית גדולה במיוחד לאספני אומנות ועתיקות, של חפצי אומנות, חפצים ותכשיטים עתיקים, ציורים ופסלים של מיטב האמנים ועוד. התצוגה פתוחה לציבור הרחב בגלריה אגוזי תל אביב, וייצמן 4 (בלובי של בניין בית אסיה) 03-5277282
יש לכם זהב למכירה? בגלריה אגוזי תל אביב נערכת בכל שבוע מכירה פומבית גדולה של תכשיטי זהב, שעוני יד וכיס, מטבעות ומדליות מזהב ועוד. 03-5277282 (שלוחה 1)

עתיקות ואומנות ישראלית (יחד) מכירה פומבית: 132 (28 בנובמבר 2016)

מכירה זו תערך ללא קהל באולם רק דרך האתר של 'בידספירט'  באינטרנט
אבל ניתן כבר עכשיו להשאיר הצעות מוקדמות דרך האתר של בידספירט בקישור הבא:
https://egozi.bidspirit.com
*פריטים חדשים מתווספים לקטלוג בכל השבוע הקרוב - מומלץ לעקוב בקטלוג כל מספר ימים
** עמלת הקונה תהיה 20% + מע"מ על העמלה


ניתן להשתתף במכירה הפומבית גם דרך האינטרנט (בזמן המכירה עצמה) דרך האתר של בידספיריט בקישור הבא: 
http://il.bidspirit.com/portal/#!/home
מותנה בהרשמה מראש דרך האתר של בידספיריט ובאישור בית המכירות.


** שימו לב: עמלת הקונה ועמלת המוכר הן 20% + מע"מ על העמלה


עמלת קונה עומדת על 20% + מע"מ על העמלה בלבד! (מציעים
מחו"ל מחויבים במע"מ על פי חוק)
אנחנו מזכירים שבמהלך השבוע הגלריה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות
10:00-18:00 ושישי עד השעה 13:00, ניתן, רצוי ומומלץ להגיע לגלריה להתרשם ולבדוק
את  הפריטים טרם הגשת ההצעות. כתובת הגלריה
– בית אסיה, ויצמן 4 תל אביב, בלובי! נשמח לראותכם. 
הגשת הצעה היינה התחייבות לקנייה ולא יתאפשרו ביטולים בזמן ולאחר
המכירה. 
איסוף סחורה יתאפשר ממחר החל מהשעה 12:00. לקוחות
שמתקשים במציאת חנייה, ניתן לשלם בכרטיס אשראי טרם ההגעה וצוות הגלריה ישמח להוציא
את הסחורה אל הרכב. 
הגלריה לא מבצעת שליחויות/אריזה לדואר ובאחריות הלקוח לדאוג לאיסוף
הפריטים לאחר המכירה, כמו כן באחריות הלקוח לשלם על זכיותיו תוך 4 ימים!    
על מנת לא לפספס את הפריטים המבוקשים, נא לא להמתין לשנייה האחרונה בהגשת הצעות.       
למי שעדיין לא מכיר – אתר האינטרנט של הגלריה www.egozigallery.com– מכירה כל
שבוע! כתובת הגלריה – בית אסיה, ויצמן 4 תל אביב, בלובי! נשמח לראותכם.

ימי תצוגה
תאריךבין השעותהערות
יום שני, 21 נובמבר 201610:00 - 00:00ניתן להתחיל להגיש הצעות על הפריטים בקטלוג בבידספירט
יום שני, 28 נובמבר 201618:00 - 23:00מכירה ללא קהל באולם תשודר באינטרנט באתר 'בידספירט'