שמאות הערכה ומכירה של חפצי לכה סינים עתיקים מסוג צינובר / צינבר לאקר