איסוף חפצי אמנות הוא תחביב פופולרי בקרב בעלי הון בישראל בעיקר כי זו הכ