אוסף של פסלוני פורצלן עתיקים מעיזבון של אספן ידוע - למכירה יריב אגוזי