שמאות אמנות, הערכת שווי ציור, הערכת תמונות, ביטוח אמנות - גלריות