איך ניתן לאבחן יצירות אומנות? לקבוע מקוריות וכיצד מעריכים את ערכן בכסף