הערכה מקצועית, קניה ומכירה של כלים אסלאמיים עתיקים: יריב אגוזי מעריך