חברות שמאות עזבונות וירושות, אוספים, אמנות וחפצים עתיקים