קונה ומוכר ציור עתיק? יריב אגוזי מכירות פומביות של ציורים עתיקים