קונה ומוכר שנהב ישן ועתיק? יריב אגוזי מומחה להערכה ולמכירה של שנהבים