הערכה של מומחה: חפצי מתכת איסלמים עתיקים - יריב אגוזי (קונה ומוכר)