אמנות מוסלמית עתיקה - הערכה מקצועית, קניה ומכירה: יריב אגוזי