פסלים עתיקים בדמות מלאכים - הערכה, קניה ומכירה: יריב אגוזי 054-7626439