מכירה של כלי כסף עתיקים מפינוי תכולת דירה של אספן - יריב אגוזי מומחה