מכירה של אמנות סינית ויפנית עתיקה מפינוי תכולת דירה של אספן יריב אגוזי