סיסאי ותור אגוזי בביקור בתערוכה 'בחירות גורליות' - אמנות מאוסף גורליט