למכירה חפצי זכוכית מתוצרת לליק - יריב אגוזי מכירות פומביות 054-7626439