מחפשים אספן שקונה כלי כסף עתיקים? יריב אגוזי הערכה ומכירה של כלי כסף