מכירת חפצי אמנות עתיקים מפינוי עזבונות, ירושות ותכולת בתים ודירות