פסלי גברים מתקופת סגנון האר דקו 1920-1935 - יריב אגוזי 054-7626439