זהירות לא כל חותמת 800 היא חותמת של כלי כסף זה יכול להיות ציפוי איטלקי