הערכה מקצועית של כלי כסף עתיקים מירושה - יריב אגוזי 054-7626439