הערכת תכשיטים, הערכת עתיקות, אוספים וחפצי אומנות - יריב אגוזי הערכות