מתקן פורצלן צרפתי עתיק ונדיר לחימום שמני הרחה, מתוצרת: 'Chantilly '