מעריך מומחה לאגרטלי פורצלן צרפתים עתיקים בסגנון 'סוורה' - יריב אגוזי