לאספני בצלאל - למכירה סיכות אמייל מתוצרת שמואל בן דוד - יריב אגוזי