צילומים עתיקים לאספנים מפלשתינה, לבנון וסוריה מתחילת המאה העשרים