לאספני פסלי שנהב סינים עתיקים - פסלי שנהב עתיקים מסין (מעיזבון פרטי)