קונה ומוכר כלי נחושת עתיקים (איסלאמים) פרסים, סורים, אפגנים ועוד