יריב אגוזי מומחה להערכה ולשמאות של אמנות וחפצים עתיקים ומנחה הקורס