הערכה מקצועית, קניה ומכירה של חפצי זכוכית עתיקים של אמיל גאלה