הצצה להרצאת זום שהעביר יריב אגוזי על יצרני הזכוכית החשובים של המאה-20