קונה כלי כסף עתיקים - מירושות, עיזבונות, פינוי דירות, תכולות ואוספים