קורס זום על אמנות וחפצים עתיקים בהנחיית מומחה האמנות יריב אגוזי