שמאי אמנות מומחה להערכה של יצירות וחפצים עתיקים - יריב אגוזי