הרצאה בזום על יצרני הזכוכית החשובים במאה העשרים - מרצה יריב אגוזי