מומחה להערכה של יצירות וחפצים עתיקים ושמאי אמנות - יריב אגוזי