קורס הערכת אומנות, עתיקות פרטי אספנות ועיצוב? | בהנחיית יריב אגוזי