קניה ומכירה של כלי כסף ישנים ועתיקים עושים רק דרך מומחה: יריב אגוזי