קניה ומכירה של ציורים ישנים ועתיקים עושים רק דרך מומחה: יריב אגוזי