קניה ומכירה של אמנות נוצרית עתיקה ואיקונות ישנות ועתיקות - יריב אגוזי