יריב אגוזי אוצר ומומחה לאמנות - מומחה להערכת יצירות, אוספים וחפצי ערך