אולי יש לכם אוצר בבית ולא ידעתם על כך ? יש לכם חפצי אמנות? תכשיטים