קניה ומכירה של תכולות בתים ירושות ועיזבונות, אוספים פרטיים ואמנות