מומחה להערכה של חפצים עתיקים ואומנות האיסלם - יריב אגוזי 054-7626439