בית ספר של מומחה האמנות והשמאות הוותיק יריב אגוזי לימודי הערכת אומנות