שמאי אמנות ומעריך מומחה ליצירות, אוספים וחפצים עתיקים: יריב אגוזי