שמאי עתיקות - הערכת עתיקות וריהוט עתיק - שמאי אמנות עצמאי, מעריך פריטי